สถานะการเดินรถ(COVID19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ(COVID19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 5 มกราคม 2565

 

สรุปภาพรวมการให้บริการขบวนรถทุกเส้นทาง ช่วงสถานะการณ์โควิด-19 
 


 

 

 


 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย