กลุ่มสินค้าเทกอง, ทั่วไป และราชการ

กลุ่มสินค้าเทกอง, ทั่วไป และราชการ

 

อัตราค่าระวาง

ประเภท 3 และ 4 สินค้าเหมาคัน (หน่วย บาท: เมตริก (1,000 กก.))

 

กองบริการสินค้าเทกองทั่วไป(กสก.) ฝ่ายบริการสินค้า

โทรศัพท์: 02 220 4231

โทรสาร: 02 220 4249

อีเมล์: srt.bngf@gmail.com

สถานีกลางบางซื่อ