สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15 กันยายน 2564

 

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

 

สายเหนือ 4 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ–สุรินทร์–กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น นครราชสีมา – สุรินทร์ – นครราชสีมา

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย–ชุมทางบัวใหญ่–ชุมทางแก่งคอย

 

สายใต้ 4 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ–หัวหิน–กรุงเทพ

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง–สุไหงโกลก–พัทลุง

 

สายตะวันออก 4 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ

- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ

 

สายแม่กลอง 4 ขบวน

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

 

อย่างไรก็ตม หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 


 

สรุปภาพรวมการให้บริการขบวนรถทุกเส้นทาง ช่วงสถานะการณ์โควิด-19 ระลอก 3
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 กันยายน 2564


 

 


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย