ค่าโดยสารอัตราพิเศษ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษ

ตั๋วโดยสารอัตราพิเศษ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชานเมือง ให้สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพ และสถานีในเขตปริมณฑล กับขบวนรถโดยสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น ฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เป็นต้นไป

1. การโดยสารไปกับรถชั้นที่ 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน รถเร็ว ทุกขบวน


    - ระหว่างสถานี กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
    - ระหว่างสถานี กรุงเทพ -ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
    - ระหว่างสถานี กรุงเทพ -ราชบุรี - กรุงเทพ
    - ระหว่างสถานี ธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี
    ให้คิดค่าโดยสารอัตราพิเศษ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมขบวนรถ ตามตารางด้านล่างนี้

 

2. ผู้มีสิทธิลดราคาทุกประเภทและเด็ก ให้คิดค่าโดยสารอัตราพิเศษนี้

  ตารางแสดงอัตราค่าโดยสารอัตราพิเศษชั้น๒นั่งปรับอากาศ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม )

ตารางแสดงอัตราค่าโดยสารพิเศษ ชั้น ๓

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวนช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวนช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - แก่งคอย - กรุงเทพ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวนช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ราชบุรี - กรุงเทพ
ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวนช่วงระหว่างสถานีธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี