ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

แสดงอัตราค่าธรรมเนียมขบวนรถ ค่าธรรมเนียมปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมรถนั่งและนอน

สถานีกลางบางซื่อ