ประเภทขบวนรถ

ประเภทขบวนรถ

ประเภทขบวนรถโดยสาร

 

ประเภทขบวนรถโดยสาร

การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการขบวนรถเพื่อการโดยสารอยู่ 8 ประเภท ดังนี้ ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถชานเมือง รถท้องถิ่น รถรวม และรถท้องถิ่น ซึ่งแต่ละประเภทขบวนรถจะมีค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทแตกต่างกัน (เมนูค่าธรรมขบวนรถ)

 

1. ขบวนรถด่วนพิเศษ ( Special Express )  
 

ขบวนรถด่วนพิเศษ

เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น

ชนิดรถให้บริการ

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (บนท.ป)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ ( กซข.ป.) Sprinter และ Daewoo
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ ( กซม.ป.) Sprinter และ Daewoo

 

ปัจจุบันมีบริการจำนวน 10 ขบวน

ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
9
ด่วนพิเศษ "อุตราวิถี"
กรุงเทพ - เชียงใหม่
10
2
13
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - เชียงใหม่
14
3
23
ด่วนพิเศษ "อีสานวัตนา"
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
24
4
25
ด่วนพิเศษ "อีสานมรรคา"
กรุงเทพ - หนองคาย
26
5
31
ด่วนพิเศษ "ทักษิณารัถย์"
กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่
32
6
37
ด่วนพิเศษ "ทักษิณ"
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
38
7
45
ด่วนพิเศษ "ระหว่างประเทศ"
กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ (มาเลเซีย)
46
ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter
8
3
ด่วนพิเศษ (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - สวรรคโลก - ศิลาอาสน์
4
ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo
9
7
ด่วนพิเศษ (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - เชียงใหม่
8
10
21
ด่วนพิเศษ (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
22
11
39
ด่วนพิเศษ (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี
40
12
41
ด่วนพิเศษ (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - ยะลา
42
13
43
ด่วนพิเศษ (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี
44
 
 
2. ขบวนรถด่วน ( Express )  
 
ขบวนรถด่วน เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
แต่มีการให้บริการของชนิดรถพ่วงมากกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ
ชนิดรถให้บริการ รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ( บนท.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ ( กซม.ป..)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)
ปัจจุบันมีบริการจำนวน 9 ขบวนนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
51
ด่วน
กรุงเทพ - เชียงใหม่
52
2
67
ด่วน
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
68
3
83
ด่วน
กรุงเทพ - ตรัง
84
4
85
ด่วน
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
86
5
71
ด่วน ( ดีเซลราง )
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
72
6
75
ด่วน ( ดีเซลราง )
กรุงเทพ - หนองคาย
78
7
77
ด่วน ( ดีเซลราง )
กรุงเทพ - หนองคาย
76
 
 
3. ขบวนรถเร็ว ( Rapid )  
 
ขบวนรถเร็ว

เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล แต่หยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสารมากกว่าขบวนรถด่วน

ชนิดรถให้บริการ

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ( บนท.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 - 3 ( บสส.)
รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ ( กซม.ป..)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)

ปัจจุบันมีบริการจำนวน 17 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
105
เร็ว ( ดีเซลราง )
กรุงเทพ - ศิลาอาสน์
106
2
107
เร็ว
กรุงเทพ - เด่นชัย
112
3
109
เร็ว
กรุงเทพ - เชียงใหม่
102
4
111
เร็ว
กรุงเทพ - เด่นชัย
108
5
133
เร็ว
กรุงเทพ - หนองคาย
134
6
135
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
140
7
139
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
146
8
141
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
142
9
145
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
136
10
167
เร็ว
กรุงเทพ - กันตัง
168
11
169
เร็ว
กรุงเทพ - ยะลา
170
12
171
เร็ว
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
172
13
173
เร็ว
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
174
14
175
เร็ว
ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก
176
 
 
4. ขบวนรถธรรมดา ( Ordinary )  
ขบวนรถธรรมดา

เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเดินทางไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย หยุดทุก ๆ สถานี

ชนิดรถให้บริการ

รถโบกี้ชั้นที่ 2 - 3 ( บสส.)
รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)

ปัจจุบันมีบริการจำนวน 27 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
255
ธรรมดา
ธนบุรี - หลังสวน
254
2
257
ธรรมดา
ธนบุรี - น้ำตก
258
3
251
ธรรมดา
ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
252
4
259
ธรรมดา
ธนบุรี - น้ำตก
260
6
351
ธรรมดา
ธนบุรี - ราชบุรี
352
7
201
ธรรมดา
กรุงเทพ - พิษณุโลก
202
8
207
ธรรมดา
กรุงเทพ - นครสวรรค์
208
9
209
ธรรมดา (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - บ้านตาคลี
210
11
233
ธรรมดา
กรุงเทพ - สุรินทร์
234
12
261
ธรรมดา (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - หัวหิน
262
13
355
ชานเมือง (ดีเซลราง)
กรุงเทพ - สุพรรณบุรี
356
14
275
ธรรมดา
กรุงเทพ - อรัญประเทศ
276
15
277
ธรรมดา
กรุงเทพ - กบินทร์บุรี
278
16
279
ธรรมดา ( ดีเซลราง )
กรุงเทพ - อรัญประเทศ
280
17
281
ธรรมดา ( ดีเซลราง )
กรุงเทพ - กบินทร์บุรี
282
18
283
ธรรมดา
กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง
284
19
285
ธรรมดา
กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา
286
20
367
ชานเมือง
กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา
368
21
371
ชานเมือง
กรุงเทพ - ปราจีนบุรี
372
22
376
ชานเมือง (ดีเซลราง)
รังสิต - หัวตะเข้
378
23
379
ธรรมดา
กรุงเทพ - หัวตะเข้
380
24
383
ธรรมดา
กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา
384
 
 
5. ขบวนรถชานเมือง (Commuter)  
 
ขบวนรถชานเมือง

เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 150 กม. เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และติดต่อค้าขาย หยุดทุก ๆ สถานี และป้ายหยุดรถ

เส้นทางให้บริการ

สายเหนือ กรุงเทพ - ลพบุรี ระยะทาง 133 กิโลเมตร
สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 125 กิโลเมตร
สายตะวันออก กรุงเทพ - ปราจีนบุรี  ระยะทาง 122 กิโลเมตร
สายใต้ กรุงเทพ - ราชบุรี ระยะทาง 117 กิโลเมตร
สายใต้ กรุงเทพ - สุพรรณบุรี ระยะทาง 158 กิโลเมตร (ขบวนรถพิเศษชานเมือง)

 
 
6. ขบวนรถท้องถิ่น (Local)  

 
ขบวนรถท้องถิ่น

เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ 

ชนิดรถให้บริการ

รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)

 

ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
สายเหนือให้บริการจำนวน 4 ขบวน
1
401
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
ลพบุรี - พิษณุโลก
402
2
403
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
พิษณุโลก - ศิลาอาสน์
410
3
407
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
นครสวรรค์ - เชียงใหม่
408
4
409
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
อยุธยา - ลพบุรี
304
สายใต้ให้บริการจำนวน 8 ขบวน
1
463
ท้องถิ่น
พัทลุง - สุไหงโก-ลก
464
2
451
ท้องถิ่น
นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก
 
3
447
ท้องถิ่น
สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก
448
4
453
ท้องถิ่น
ยะลา - สุไหงโกลก
 
5
445
ท้องถิ่น
ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่
446
6
455
ท้องถิ่น
นครศรีธรรมราช - ยะลา
453
8
485
ท้องถิ่น
ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก
486
สายตะวันออกเฉียงเหนือให้บริการจำนวน 12 ขบวน
1
419
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
นครราชสีมา - อุบลราชธานี
420
2
421
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
นครราชสีมา - อุบลราชธานี
422
3
423
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
ลำชี - สำโรงทาบ
424
4
425
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
ลำชี - อุบลราชธานี
426
5
427
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
นครราชสีมา - อุบลราชธานี
428
6
415
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
นครราชสีมา - หนองคาย
416
7
417
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
นครราชสีมา - อุดรธานี
418
8
429
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
นครราชสีมา - ชุมทางบัวใหญ่
430
9
431
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น
432
10
433
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
434
11
437
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์
438
12
439
ท้องถิ่น (ดีเซลราง)
ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
440
 
 
7. ขบวนรถท่องเที่ยว ( Excursion )  
 
ขบวนรถท้องถิ่น เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จะหยุดรับ - ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีที่มีแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น
ชนิดรถให้บริการ

รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ ( กซม.ป)
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)

 

 

ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
909
พิเศษท่องเที่ยว
กรุงเทพ - น้ำตกไทรโยคน้อย
910
2
911
พิเศษท่องเที่ยว
กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์
912
3
901 / 907 / 9901
พิเศษท่องเที่ยว
กรุงเทพ - อยุธยา / นครปฐม / ฉะเชิงเทรา
902 / 908 / 9902
4
921
พิเศษท่องเที่ยว
กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
926
 

 

สถานีกลางบางซื่อ