คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 

คู่มือด้านการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ฝ่ายบริการโดยสาร และฝ่ายบริการสินค้า

 

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

1
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด
 
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานกั้นถนน)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานกั้นถนน (ต่อ))
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือพนักงานคุมประแจทางหลีก
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับนายสถานี)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานรักษารถ)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานควบคุมการเดินรถ)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานควบคุมการเดินรถ (ต่อ))
ดาวน์โหลด
   
 • เทคนิคในการทำสับเปลี่ยนรถ
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการให้บริการ สำหรับพนักงานฝ่ายการเดินรถ
ดาวน์โหลด
   
 • การจัดการเดินขบวนรถตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพด้านเวลา โดยนายสถานี (นสน.)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการจัดการเดินขบวนรถตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพด้านเวลา โดยพนักงานควบคุมการเดินรถ (ผคร.) ต้นแบบ
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการจัดการเดินขบวนรถตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพด้านเวลา โดยพนักงานรถจักรและหน่วยซ่อม (พขร., ชค., พนักงานเทคนิค)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขบวนรถโดยสาร (พนักงานรักษารถ พนักงานห้ามล้อ และพนักงานรถนอน)
ดาวน์โหลด

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

สถานีกลางบางซื่อ