เช้าไป เย็นกลับ

การรถไฟฯ นำหัวรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษนำเที่ยวใน 6 โอกาสพิเศษประจำทุกปี

การรถไฟฯ  จะมีการนำหัวรถจักรไอน้ำ รุ่นแปซิฟิก รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาให้บริการขบวนพิเศษนำเที่ยวใน 6 โอกาสพิเศษเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย  

 

1. วันที่ 26 มีนาคม ของทุกปี วันสถาปนากิจการรถไฟ  เส้นทาง "กรุงเทพ – อยุธยา" 
2. วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เส้นทาง "
กรุงเทพ – นครปฐม" 
3.  วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เส้นทาง "กรุงเทพ – อยุธยา" 
4. วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี วันแม่แห่งชาติ  เส้นทาง "กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา" 
5. วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี วันปิยมหาราช  เส้นทาง "กรุงเทพ – อยุธยา" 
6. วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เส้นทาง "กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา"

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

สถานีกลางบางซื่อ