- งดให้บริการ - ตั้งแต่วันที่ 01 มิ.ย.64 เป็นต้นไป นั่งรถไฟเที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย