ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 พร้อมบริวารกฐิน(เครื่องพระกฐินพระราชทานทั้งหมด) ถวาย ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร โดยมีพระเทพวิสุทธิเวที (เจ้าอาวาส) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งมีประชาชนและผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยบำรุงและบูรณะพระอารามทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,099,999.99 บาท (สองล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ทั้งนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 16 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทำนุบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดราชนัดดารามวรวิหาร และโรงเรียนวัดราชนัดดา โรงเรียนละ 20,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป.

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ