ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ รับมอบอาหารและน้ำดื่ม จากบริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบต่อให้ประชาชน ชุมชนต่างๆ และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19

วันนี้ 8 มิถุนายน 2564) เวลา 12.50 น. ที่ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟฯ รับมอบอาหารจาก คุณธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการบริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ลัง และรับมอบน้ำดื่มจาก บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 โหล สำหรับเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงแบ่งเบาพระราชภาระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติเสมอมา ซึ่งการรถไฟฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายความจงรักภักดี และเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้กับจิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งมอบต่อให้ประชาชน ชุมชนต่างๆ และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกับร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ