ด้านการเดินรถ

การรถไฟฯ เปิดให้บริการขบวนรถดีเซลราง เส้นทางสายใต้ เชื่อมต่อการเดินทาง (feeder) รถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ และการประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 มิ.ย. 65

นายเอกรัช  ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ – รังสิต และบางซื่อ – ตลิ่งชัน  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ จึงได้เปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder) ในเส้นทางสายใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางกับเส้นทางรถไฟฟ้า และระบบคมนาคมขนส่งอื่น ในพื้นที่ปริมณฑลถึงกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคม และรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อประหยัดการใช้น้ำมันและพลังงาน  ตลอดจนยังกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน สำหรับผู้โดยสารกรณีขึ้น-ลงที่สถานีชุมทางตลิ่งชันเพื่อเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขบวนรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder)  เส้นทางสายใต้ เป็นขบวนรถระยะสั้น (ไป-กลับ) ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อเที่ยว มีเส้นทางระหว่างสถานีธนบุรี-ตลิ่งชัน-นครปฐม (สายใต้) เปิดให้บริการ 20 ขบวนต่อวัน สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน และจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีจรัญสนิทวงศ์ รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ประหยัด และปลอดภัย

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารพิเศษ สำหรับผู้โดยสารกรณีขึ้น-ลงที่สถานีชุมทางตลิ่งชันเพื่อเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดง ลดราคาค่าตั๋วโดยสารจากอัตราค่าโดยสารปกติ ร้อยละ 50 ดังนี้

  • เดินทางจากสถานีนครปฐม - ชุมทางตลิ่งชัน อัตราค่าโดยสาร 20 บาท จากราคาเดิม 40 บาท
  • เดินทางจากสถานีธนบุรี - ชุมทางตลิ่งชัน อัตราค่าโดยสาร 10 บาท จากราคาเดิม 20 บาท


รวมทั้ง ได้ปรับเวลาขบวนรถธรรมดาและขบวนรถชานเมือง จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 260 (น้ำตก – ธนบุรี)  
  • ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 (ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี)
  • ขบวนรถชานเมืองที่ 356 (สุพรรณบุรี – กรุงเทพ)

เพื่อให้เวลามีความเหมาะสมกับขบวนรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder) ช่วงสถานีนครปฐม - ตลิ่งชัน – ธนบุรี อีกด้วย

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโดยรถดีเซลรางชานเมือง (Feeder) สามารถตรวจสอบเส้นทางและสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

สถานีกลางบางซื่อ