ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมเพิ่ม 22 ขบวน รองรับการผ่อนคลายมาตรการ และการยกเลิกเคอร์ฟิวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ การรถไฟฯ ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมอีกจำนวน 22 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ขบวนรถเชิงพาณิชย์สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน เปิดเดิน วันที่ 9/10 ธันวาคม 2564 - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ สายใต้ จำนวน 6 ขบวน เปิดเดิน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 - ขบวนรถนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ - น้ำตก ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ ndash; กรุงเทพ เปิดเดิน วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ขบวนรถเชิงสังคม เปิดเดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2564สายใต้ จำนวน 2 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี - น้ำตก ndash; ธนบุรีสายมหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ จำนวน 12 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 4302/4303 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4312/4313 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4316/4317 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4324/4325 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4342/4343 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4346/4347 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัยนายเอกรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 150 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 34 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 116 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 32 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 38 ขบวน สายใต้ 34 ขบวน สายตะวันออก 20 ขบวน สายมหาชัย 22 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ คำนึงถึงการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ ldquo;หยุดเชื้อ เพื่อชาติrdquo; https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รถไฟชานเมืองสายสีแดงพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว


ไม่พลาดทุกนัดหรือกิจกรรมสำคัญ เข้าเมือง หรือไปสนามบินดอนเมืองแบบทันเวลาได้แล้ววันนี้ ด้วยรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมสายเหนือ และสายตะวันตก จากรังสิต ndash; บางซื่อ รวม 10 สถานี ระยะทาง 26 กม. ใช่เวลาแค่ 23 นาที จากตลิ่งชัน ndash; บางซื่อ รวม 4 สถานี ระยะทาง 15 กม. ใช่เวลาแค่ 17 นาทีมีขบวนรถให้บริการทุกๆ 20 นาที ค่าโดยสารเริ่มต้นเพียง 12-42 บาทตลอดสาย พร้อมบริการบัตรโดยสารรายเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวพร้อมเชื่อมต่อไปยัง MRT สายสีม่วงและสีน้ำเงิน BTS สายสีเขียว สนามบินดอนเมือง สถานีขนส่งสายใต้สายใหม่ รถโดยสารสาธารณะ รถเมล์ รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ และเส้นทางการเดินรถในอนาคตได้ง่ายดายสอบถามข้อมูลหรือศึกษาเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.#รถไฟชานเมืองสายสีแดง #redline #การรถไฟแห่งประเทศไทย #สถานีกลางบางซื่อ #SRTET

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน