ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมเพิ่ม 22 ขบวน รองรับการผ่อนคลายมาตรการ และการยกเลิกเคอร์ฟิวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ การรถไฟฯ ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมอีกจำนวน 22 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ขบวนรถเชิงพาณิชย์สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน เปิดเดิน วันที่ 9/10 ธันวาคม 2564 - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ สายใต้ จำนวน 6 ขบวน เปิดเดิน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 - ขบวนรถนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ - น้ำตก ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ ndash; กรุงเทพ เปิดเดิน วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ขบวนรถเชิงสังคม เปิดเดิน วันที่ 1 ธันวาคม 2564สายใต้ จำนวน 2 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี - น้ำตก ndash; ธนบุรีสายมหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ จำนวน 12 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 4302/4303 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4312/4313 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4316/4317 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4324/4325 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4342/4343 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - ขบวนรถธรรมดาที่ 4346/4347 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ - มหาชัยนายเอกรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 150 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 34 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 116 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 32 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 38 ขบวน สายใต้ 34 ขบวน สายตะวันออก 20 ขบวน สายมหาชัย 22 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ คำนึงถึงการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ ldquo;หยุดเชื้อ เพื่อชาติrdquo; https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง


วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้แทนการรถไฟฯ และประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาสา ldquo;รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตrdquo; ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และวันรู้รักสามัคคี 3 ธันวาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ตัวแทนจิตอาสา ประชาชน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา ldquo;รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตrdquo; เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีที่การรถไฟฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับการรถไฟฯ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสมัครสมานสามัคคี และก่อให้เกิดความห่วงแหนต่อกิจการรถไฟฯ ในฐานะสมบัติของชาติทั้งนี้ ภายหลังการเปิดงาน เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ตัวแทนจิตอาสา ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะมูลฝอย ขุดถอนวัชพืช ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง และพื้นที่ข้างเคียงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้สัญจรไปมาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางแห่งใหม่ของประเทศ โดยมีรถไฟชานเมืองสายสีแดงให้บริการเชื่อมต่อการเดินทางแก่ประชาชน ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน