ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ เปิดจองตั๋วขบวนรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยว เริ่มเที่ยวแรก 26 พฤศจิกายน 2564


การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการขบวนรถพิเศษนำเที่ยว รถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพ ndash; เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565โดยเริ่มให้บริการเที่ยวแรกวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจสามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือผ่านระบบ D-Ticket รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคันได้ด้วย นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการผ่อนคลายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด และประกาศเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เส้นทางกรุงเทพndash;เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย ในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 ndash; มกราคม 2565 ประกอบด้วย วันที่ 26 ndash; 28 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 ธันวาคม 2564 วันที่ 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มกราคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 มากราคม 2564) รวม 27 วัน โดยมีขบวนรถให้บริการทั้งรถนั่งธรรมดา ชั้น 3 และรถปรับอากาศ ชั้น 2 พ่วงให้บริการในขบวนรถ คิดอัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน ดังนี้รถธรรมดากรุงเทพndash;เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพ เที่ยวไป ndash; กลับ ราคา 330 บาทสระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง เที่ยวไป-กลับ ราคา 130 บาทเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ -กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาทรถปรับอากาศกรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เที่ยวไป ndash; กลับราคา 560 บาทสระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุงเที่ยวไป ndash; กลับ ราคา 260 บาทเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาทสำหรับตารางการเดินรถ เที่ยวไป (ขบวนที่ 921) ขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.00 น. จากนั้นหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ คือ สถานีสามเสน ชุมทางบางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี ชุมทางแก่งคอย ถึง จุดชมวิว ldquo;รถไฟลอยน้ำrdquo; กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อนมีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ดื่มด่ำกับความงดงาม 20 นาที และเดินทางไปที่สถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยว ชิม ช๊อป สินค้าพื้นเมือง OTOP ประมาณ 30 นาที จากนั้นขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 10.35 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะรับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น หรือท่องเที่ยวรอบนอกตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยใช้บริการรถตู้ อัตราค่าบริการท่านละ 60 บาทตลอดเส้นทาง ไปชมทุ่งทานตะวัน ณ บ้านกล้วย amp; ไข่ ชมสวนเฟิร์นยักษ์ ณ ไร่ทรัพย์ประยูร จากนั้นขบวนรถไฟเที่ยวกลับ (ขบวนที่ 926) ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น. และหยุดหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ คือ สถานีชุมทางแก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน ชุมทางบางซื่อ สามเสน ถึงสถานีกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น. นายเอกรัชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษนำเที่ยวกรุงเทพ ndash; เขื่อนป่าสักขลสิทธิ์ การรถไฟฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมกับขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานผ่าน Digital Health Pass บนหมอพร้อม Application หรือแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองในวันเดินทางldquo;ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าได้ 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือระบบ D-Ticket รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยrdquo;

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ นำส่งน้ำดื่มบรรจุขวด 1,000 โหล เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำศูนย์กักกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้การรถไฟฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้มอบหมายให้นายรอยือมี มะรอเสะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 และนายประชานิวัฒน์ บัวศรี ผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรหาดใหญ่ นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 โหล มอบให้กับนายกเทศมนตรีรือเสาะ นายกเทศมนตรี มะรือโบตก นายอำเภอยี่งอ และนายอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังรักษาตัวจากโควิด-19 ตามศูนย์กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมอบความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านมาตรการการป้องกันเส้นทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการเดินรถต่อไปในอนาคตทั้งนี้ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นให้การรถไฟฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาใช้พัฒนาร่วมกันในทุกมิติ ต่อยอดการให้บริการเดินรถให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนสูงสุด โดยที่ผ่านมาการรถไฟได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนา และหน่วยงานท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการเดินรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงในการเดินทางการขนส่งสินค้าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รวมถึง การพัฒนาร่วมกันในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงขยายความร่วมมือในทุกระดับในการพัฒนาสถานีรถไฟในพื้นที่โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลเส้นทางการเดินรถไฟเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน การมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อผู้ป่วยที่อยู่ภายในศูนย์กักกันโรคโควิด-19ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่เป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อให้การรักษาโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ประชาชนสามารถหายจากอาการป่วยกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน