ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ ประกาศปรับให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ศบค. เริ่มวันนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 พร้อมเปิดให้ผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีข้อกำหนดให้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด พร้อมขอให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามพื้นที่ และออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น รวมถึงให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการช่วงเวลา 21.00 - 04.00 น. การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการขบวนรถโดยสารชั่วคราว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อกำหนดของ ศบค. จาก 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน โดยมีขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถระยะไกล) คงเปิดให้บริการอยู่ 8 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม (รถระยะสั้น) 70 ขบวน มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารในช่วงดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงldquo;การปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสารครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับข้อกำหนดของ ศบค. และการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทางrdquo; สำหรับขบวนรถโดยสารที่ยังเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ndash; 2 สิงหาคม 2564 มีดังนี้1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการ จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน - ขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ ndash; เชียงใหม่ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่) - ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ - ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่) สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน - ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ ndash; หนองคาย ndash; กรุงเทพ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่) - ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ ndash; อุบลราชธานี ndash; กรุงเทพ สายใต้ จำนวน 2 ขบวน - ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ ndash; สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ ndash; ชุมทางทุ่งสง (ปรับเวลาขบวนรถใหม่) - ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก ndash; กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางทุ่งสง ndash; ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)2. ขบวนรถเชิงสังคมที่ให้บริการ 70 ขบวน ประกอบด้วยสายเหนือ จำนวน 16 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ ndash; พิษณุโลก ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ ndash; ตะพานหิน ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ ndash; ลพบุรี ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ ndash; บ้านภาชี ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ ndash; ลพบุรี ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี ndash; พิษณุโลก ndash; ลพบุรี - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก ndash; ศิลาอาสน์ ndash; พิษณุโลก - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ ndash; เชียงใหม่ ndash; นครสวรรค์ สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 นครราชสีมา ndash; สุรินทร์ ndash; นคราชสีมา (ไม่มีเดินช่วง กรุงเทพ ndash; นครราชสีมา) - ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ ndash; ชุมทางแก่งคอย ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา ndash; หนองคาย - หนองคาย - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 นครราชสีมา ndash; อุบลราชธานี - อุบลราชธานี - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา ndash; อุบลราชธานี ndash; นครราชสีมา - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา ndash; ชุมทางบัวใหญ่ ndash; นครราชสีมา - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย ndash; นครราชสีมา ndash; ชุมทางแก่งคอย (ไม่มีเดินช่วง ขอนแก่น ndash; นคราชสีมา)สายใต้ จำนวน 14 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี ndash; หลังสวน ndash; ธนบุรี - ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี ndash; น้ำตก - ธนบุรี - ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี ndash; ราชบุรี ndash; ธนบุรี - ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ ndash; ชุมทางหนองปลาดุก ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร ndash; หาดใหญ่ ndash; ชุมพร - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี ndash;ยะลา - สุราษฎร์ธานี (ไม่มีเดินช่วง ยะลา - สุไหงโกลก) - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช ndash; ยะลาndash; นครศรีธรรมราช (ไม่มีเดินช่วง ยะลา - สุไหงโกลก)สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ ndash; อรัญประเทศ ndash; กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ ndash; ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก) - ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ ndash; อรัญประเทศ ndash; กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ ndash; ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก) - ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ ndash; พลูตาหลวง ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ ndash; ปราจีนบุรี ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ ndash; ชุมทางฉะเชิงเทรา - ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ ndash; ชุมทางฉะเชิงเทรา ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ ndash; ชุมทางฉะเชิงเทรา ndash; กรุงเทพ สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 12 ขบวน - ขบวนรถที่ 4304/4305 - ขบวนรถที่ 4306/4307 - ขบวนรถที่ 4314/4315 - ขบวนรถที่ 4320/4321 - ขบวนรถที่ 4322/4323 - ขบวนรถที่ 4344/4345

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ชุดหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ยารักษาโรคเพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ชุดหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ยารักษาโรคเพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ และครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัว โดยมี พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจรถไฟ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 15.00 น. ผู้ว่าการรถไฟฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ตำรวจรถไฟ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด พร้อมกับขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง Social Distancing โดยผู้บริหารการรถไฟฯ ทุกคน ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน