โทรศัพท์หน่วยบริการ/สถานี

สถานี/โทรศัพท์

เขตกรุงเทพมหานคร

ที่ทำการและสถานี
โทรศัพท์องค์การ

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 

บริการสอบถามข้อมูลด้านการโดยสาร เดินรถ

การแจ้งเหตุด่วนเหตุอันตราย และบริการอื่นๆ

1690
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการรถไฟฯ
0-2220-4272
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
0-2621-4297
โฆษณา/ถ่ายแบบ/ขอใช้สถานีที่ถ่ายหนัง
0-2220-4274
 
 
ห้องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สถานีกรุงเทพ
 
บริการจองตั๋วหมู่คณะ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4902
 
 
 
 
บริการรับ - ฝากของ สถานีกรุงเทพ
(มือถือ) 08-6344-8321
บริการรับ - ส่งสัมภาระ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4926
บริการจำหน่ายตั๋วในวันเดินทาง
0-2220-4910 ถึง 11
งานบริการโดยสาร
0-2220-4221
ตำรวจรถไฟสถานีกรุงเทพ
0-2621-8701 ต่อ 5295
บริการจองตั๋วหมู่คณะ สถานีกรุงเทพ
0-2220-4902
 
 
 
 
ชุมสายโทรศัพท์กรุงเทพ 0-2621-8701
ชุมสายโทรศัพท์บางซื่อ 0-2621-8701
ชุมสายโทรศัพท์มักกะสัน 0-2245-2480
สถานีบางเขน 0-2589-1602
สถานีหลักสี่ 0-2573-1394
สถานีดอนเมือง 0-2566-2957
สถานีวงเวียนใหญ่ 0-2465-2017
สถานีตลาดพลู 0-2465-1024
สถานีแม่น้ำ 0-2621-8701 ต่อ 825 - 2018
ไอซีดี ลาดกระบัง (02) 360 - 9113
สถานีธนบุรี (02) 411 - 3102
สถนีบางบำหรุ (02) 586 - 8022
สถานีชุมทางตลิ่งชัน 0-2621-8701 ต่อ 822-5727
สถานีศาลายา 0-2621-8701 ต่อ 5953

สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานี
โทรศัพท์องค์การ
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
เชียงรากน้อย
-
825 - 2008
อยุธยา
(035) 241 - 521
825 - 2012
ชุมทางบ้านภาชี
(035) 311 - 100
825 - 2016
บ้านหมอ
(036) 261 - 633
825 - 2177
ลพบุรี
(036) 411 - 022
825 - 2180
โคกกระเทียม
-
825 - 2181
โพนทอง
-
825 - 2188
หนองโพ
-
825 - 2192
นครสวรรค์
(056) 255 - 544
825 - 2196
บางมูลนาก
(056) 632 - 002
825 - 2203
ตะพานหิน
(056) 621 - 055
825 - 2206
พิจิตร
(056) 612 - 163
825 - 2035
บึงพระ
-
825 - 2215
พิษณุโลก
(055) 258 - 005
825 - 2216
สวรรค์โลก
(055) 641 - 106
825 - 2228
ศิลาอาสน์
(055) 411 - 311
825 - 2233
เด่นชัย
(054) 613 - 260
825 - 2237
แม่เมาะ
-
825 - 2244
ลำปาง
(054) 217 - 024
825 - 2248
ลำพูน
(053) 525 - 753
825 - 2256
ป่าเส้า
-
825 - 2257
เชียงใหม่
(053) 244 - 795
825 - 2259
บ้านป๊อกแป๊ก
-
825 - 2066
สระบุรี
(036) 211 - 091
825 - 2067
ชุมทางแก่งคอย
(036) 244 - 020
825 - 2004
มาบกระเบา
-
825 - 2086
หินลับ
-
825 - 2088
ปากช่อง
(044) 311 - 534
825 - 2093
ซับม่วง
-
825 - 2094
นครราชสีมา
(044) 242 - 044
825 - 2107
ชุมทางถนนจิระ
(044) 242 - 363
825 - 2108
หินดาษ
-
825 - 2146
ลำปลายมาศ
(044) 661 - 157
825 - 2149
บุรีรัมย์
(044) 611 - 202
825 - 2153
สุรินทร์
(045) 511 - 295
825 - 2158
ศรีขรภูมิ
(044) 560 - 059
825 - 2162
ศรีสะเกษ
(045) 611 - 525
825 - 2169
กันทรารมย์
-
825 - 2171
อุบลราชธานี
(045) 321 - 004
825 - 2174
บ้านช่องใต้
-
825 -  2070
ลำนารายณ์
(036) 461 - 060
825 - 2075
ชุมทางบัวใหญ่
(044) 461 - 182
825 - 2448
เมืองพล
(044) 414 - 708
825 - 2026
บ้านไผ่
(043) 272 - 520
825 - 2123
ขอนแก่น
(043) 221 - 112
825 - 2126
สำราญ
-
825 - 2078
น้ำพอง
(043) 431 - 327
825 - 2129
หนองขอนกว้าง
-
825 - 2137
อุดรธานี
(042) 222 - 061
825 - 2138
นาทา
-
825 - 2139
หนองคาย
(042) 411 - 637
825 - 2140

สายใต้ ตะวันตก

สถานี
โทรศัพท์องค์การ
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
ต้นสำโรง
(034) 997 - 157
825 - 4010
นครปฐม
(034) 242 - 305
825 - 2270
ชุมทางหนองปลาดุก
(032) 287 - 569
825 - 2273
สระโกสินารายณ์
-
825 - 2275
ท่าเรือน้อย
(034) 652 - 253
825 - 2277
กาญจนบุรี
(034) 511 - 285
825 - 2278
สุพรรณบุรี
(035) 511 - 950
825 - 2274
บ้านโป่ง
(032) 211 - 119
825 - 2283
โพธาราม
(032) 231 - 973
828 - 2286
ราชบุรี
(032) 337 - 002
825 - 2289
เพชรบุรี
(032) 425 - 211
825 - 2297
บ้านชะอำ
(032) 471 - 159
825 - 2302
วังก์พง
-
-
ทับสะแก
(032) 671 - 216
825 - 2322
ประจวบคีรีขันธ์
(032) 611 - 175
825 - 2317
บางสะพานใหญ่
(032) 691 - 552
825 - 2326
บางสะพานน้อย
-
825 - 2328
ห้วยสัก
-
825 - 2329
ชุมพร
(077) 511 - 103
825 - 2337
ทุ่งคา
-
825 - 2339
สวี
(077) 531 - 253
825 - 2341
หลังสวน
(077) 541 - 286
825 - 2345
สุราษฎ์ธานี
(077) 311 - 213
825 - 2359
บ้านนา
-
825 - 2362
เขาหัวควาย
-
825 - 2360
นาสาร
(075) 341 - 456
825 - 2364
พรุพี
-
825 - 2365
บ้านส้อง
(077) 362 - 004
825 - 2366
ชุมทางทุ่งสง
(075) 411 - 254
825 - 2376
ที่วัง
-
825 - 2377
ตรัง
(075) 290 - 141
825 - 2379
โคกคราม
-
825 - 2386
นครศรีธรรมราช
(075) 346 - 129
825 - 2387
พัทลุง
(074) 612 - 567
825 - 2395
ควนเนียง
(074) 386 - 810
825 - 2402
ชุมทางหาดใหญ่
(074) 261 - 290
825 - 2406
ปาดังเบซาร์
(074) 521 - 050
825 - 2408
ปัตตานี
(073) 431 - 232
825 - 2417
นาประดู่
(073) 415 - 049
825 - 2418
ยะลา
(073) 211 - 742
825 - 2422
ตันหยงมัส
(073) 671 - 191
825 - 2429
สุไหงโกลก
(073) 614 - 060
825 - 2435

 

 

สายตะวันออก

สถานี
โทรศัพท์องค์การ
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
มักกะสัน
(02) 245 - 3920
825 - 2017
ชุมทางฉะเชิงเทรา
(038) 511 - 007
-
ศรีราชา
(038) 322 - 504
825 - 2040
แหลมฉบัง
(038) 494 - 835
825 - 2041
บางละมุง
(038) 241 - 760
825 - 2042
มาบตาพุต
(038) 684  - 389
 - 
ปราจีนบุรี
(037) 211 - 120
825 - 2053
สระแก้ว
(037) 241 - 143
825 - 2060
วัฒนานคร
-
825 - 2061
อรัญประเทศ
(037) 231 - 698
825 - 2062

 

หมายเหตุ สำหรับบุคคลภายนอกที่จะติดต่อโทรศัพท์ภายในการรถไฟฯ ให้โทรเบอร์ 0-2621-8701 และต่อเบอร์ภายใน ตามตารางโดยสามารถกดต่อได้เองผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

 

สถานีกลางบางซื่อ