คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การจองตั๋วรถไฟออนไลน์

       สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ที่ https://www.thairailwayticket.com/eTSRT/


ตรวจสอบเวลาการเดินรถ

      การรถไฟฯ ได้พัฒนาระบบตรวจสอบเวลาการเดินรถใหม่ โดยเข้าใช้งานได้ที่ http://www.railway.co.th/WebDestination/#/SearchDestination/TH และสามารถติดตั้ง Application บนมือถือ โดยระบบ Andriod ดาวน์โหลด ที่นี่ https://goo.gl/sHLUxH  , ระบบ IOS ดาวน์โหลด ที่นี่ https://goo.gl/zuYU88

      หรือ หากผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานกับระบบตรวจสอบเวลาการเดินรถแบบเดิม การรถไฟฯ ยังเปิดให้ใช้งานได้โดยเข้าใช้งานได้ที่ http://bit.ly/2UDl3gW


โปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ

การท่องเที่ยวทางรถไฟฯ มีหลากหลายสถานที่ นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้ง นำเที่ยวทางรถไฟ
และการรถไฟฯ ได้จัดโปรแกรมนำเที่ยวรถจักรไอน้ำในวันสำคัญ ดังนี้.-
1. วันที่ 26 มีนาคม ของทุกปี (วันสถาปนากิจการรถไฟ)
2. วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี (วันปิยมหาราช)


การจองตั๋วล่วงหน้าและช่องทางการจำหน่ายตั๋ว

สามารถจองตั๋วรถไฟ 60% ของระยะทางล่วงหน้าได้ 90 วัน ดังต่อไปนี้

     - สถานีรถไฟทั่วประเทศ : รับตั๋วและชำระเงินที่สถานี

     - สายด่วน 1690 บริการโทรจอง : ก่อนวันเดินทาง 5 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90 วัน นำรหัสตัวไปออกตั๋ว และจ่ายเงินที่สถานีไม่เกิน 22.00 น.ของวันถัดไปหลังจอง

     - ระบบออนไลน์ e-TSRT (www.thairailwayticket.com) สูงสุด 90 วัน พิมพ์ตั๋วออกมา หรือโชว์ตั๋ว .pdf จากโทรศัพท์/Teblet และชำระเงินโดยบัตรเครดิต/เดบิ


Airport Rail Link

เวลาการเดินรถ AIRPORT RAIL LINK สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ AIRPORT RAIL LINK 
ลิ้งค์เว็บไซต์ AIRPORT RAIL LINK