รางวัลแห่งปี 2562

การรถไฟฯ รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประเภทสถานีรถไฟ ประจำปี 2562

วันนี้ (24 ก.ย. 62) ตัวแทนสถานีรถไฟศูนย์ราชการสะดวกเข้ามอบรับโล่ และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจะปี พ.ศ. 2562 จากสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ ห้องประชุมปริ้นซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ตอกย้ำการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมาอีก 4 สถานี นั้นคือสถานีรถไฟพัทลุง สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ สถานีรถไฟลำปาง และสถานีรถไฟสระบุรี 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email