ตารางเวลา ตรวจสอบ ดาวน์โหลด

ตารางเวลา ตรวจสอบ ดาวน์โหลด

การตรวจสอบขบวนรถ กำหนดเวลา และราคาค่าโดยสาร

 
 

ตรวจสอบกำหนดเวลา

ตารางเวลา

ดาวน์โหลด

สายเหนือ (Northern Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายใต้ (Southern Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายตะวันออก (Southeast Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายชานเมือง (City Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย (WongwianYai-MahaChai Line)

 

ดาวน์โหลด

 

สายบ้านแหลม - แม่กลอง (BanLaem-MaeKlong Line)

 

ดาวน์โหลด