สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15 มกราคม 2564

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ประกอบด้วย

           ขบวนรถท่องเที่ยวที่งดเดิน (จำนวน 12 ขบวน)

           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 997/998 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 915/916 กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 921/926 กรุงเทพ – โคกสลุง - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 923/928 กรุงเทพ – โคกสลุง - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ (เที่ยว 2)

           ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่งดเดินในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 30 ขบวน ได้แก่

           สายเหนือ (8 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 (อุตราวิถี)   กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 51/52                       กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 107/108                     กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 109/102                     กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

           สายอีสาน (12 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 (อีสานวัตนา)      กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 (อีสานมรรคา)     กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 71/72                                กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 75/76                                กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 139/140                              กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 145/146                              กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

           สายใต้ (10 ขบวน)

           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (ทักษิณารัถย์)     กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40             กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44             กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
           ขบวนรถด่วนที่ 83/84                                กรุงเทพ – ตรัง –กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 175/176                              ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก – ชุมทางหาดใหญ่

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย