สายตะวันออกเฉียงเหนือ(หนองคาย)

ด่วนพิเศษ อีสานมรรคา กรุงเทพ-หนองคาย ขบวน 25/26

อัตราค่าบริการ ขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน

ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เดินทางวันที่ 2 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60 ในขบวนรถด่วนพิเศษ "อีสานมรรคา" ที่ 25/26 กรุงเทพ-หนองคาย -กรุงเทพ

สิ่งอำนวยความสะดวกบนขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน

Facilities and Services

 

 

รถไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ (บฟก.ป.)

Air-Conditioned Power Van (APVC)

 

 • ห้องพักพนักงานรักษารถ & พนักงานรถจักร
 • ห้องทำงานพนักงานรักษารถ
 • เครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ห้องควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการผู้โดยสาร
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • ห้องน้ำ

 

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.ป.)

Air-Conditioned Second Class
Day & Night Coach (ANS)

 • ที่นั่งผู้โดยสารสามารถปรับเป็นที่นอน
 • ห้องน้ำ & ห้องปัสสาวะ
 • อ่างล้างมือ
 • หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
 • ปลั๊กไฟ 220 โวลต์
 • จอภาพแสดงสถานะขบวนรถ
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.ป.)

Air-Conditioned Second Class Day & Night Coach
with Handicap Facility (ANSH)

 • ที่นั่งผู้โดยสารสามารถปรับเป็นที่นอน
 • เป็นที่นั่งรองรับคนพิการ
 • ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
 • ห้องน้ำ & อ่างล้างมือ
 • หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
 • ปลั๊กไฟ 220 โวลต์
 • พื้นที่จัดเก็บรถคนพิการ
 • ระบบสัญญาณขอความช่วยเหลือ (SOS)
 • จอภาพแสดงสถานะขบวนรถ
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 (บนอ.ป.)

Air-Conditioned First Class Day & Night Coach (ANF)

 • ห้องโดยสาร & อ่างล้างมือในห้อง
 • ห้องน้ำ & ห้องปัสสาวะ
 • ห้องอาบน้ำ
 • WIFI
 • หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
 • ปลั๊กไฟ 220 โวลต์
 • จอ LED แบบ Touch Screen
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 

รถขายอาหารปรับอากาศ (บกข.ป.)

Air-Conditioned Restaurant Car (ARC)

 • ที่นั่งรับประทานอาหาร
 • หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • WIFI
 • จอ LED แสดงรายการอาหารและเครื่องดื่ม
 • พื้นที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับคนพิการ
 • Serving Counter
 • ห้องเตรียมอาหาร

 
Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ