ค่าเช่ารถโดยสาร/รถประชุม

ค่าเช่ารถโดยสาร/รถประชุม

ค่าเช่ารถโดยสาร

อัตราค่าเช่ารถโดยสาร ทั้งเที่ยวไป และ เที่ยวกลับ

 

คิดอัตราค่าเช่ารถ ประเภทรถด่วน และรถด่วนพิเศษ
 
จาก
ถึง
ระยะทาง/กม.ระยะทาง/กม.
ค่าเช่ารถ 30 ที่นั่ง
เที่ยวเดียว
ไปกลับ
กรุงเทพ
อยุธยา
71
7,400
8,400
กรุงเทพ
ลพบุรี
133
7,400
8,400
กรุงเทพ
นครสวรรค์
246
7,400
8,400
กรุงเทพ
พิษณุโลก
389
9,600
11,400
กรุงเทพ
อุตรดิตถ์
485
9,600
11,400
กรุงเทพ
เด่นชัย
534
9,600
11,400
กรุงเทพ
ลำปาง
642
12,000
15,000
กรุงเทพ
เชียงใหม่
751
12,000
15,000
กรุงเทพ
สระบุรี
113
7,400
8,400
กรุงเทพ
ปากช่อง
180
7,400
8,400
กรุงเทพ
นครราชสีมา
264
7,400
8,400
กรุงเทพ
บุรีรัมย์
376
7,400
8,400
กรุงเทพ
สุรินทร์
420
9,600
11,400
กรุงเทพ
ศรีสะเกษ
515
9,600
11,400
กรุงเทพ
อุบลราชธานี
575
9,600
11,400
กรุงเทพ
ขอนแก่น
450
9,600
11,400
กรุงเทพ
อุดรธานี
569
9,600
11,400
กรุงเทพ
หนองคาย
624
12,000
15,000
กรุงเทพ
ชะอำ
203
7,400
8,400
กรุงเทพ
หัวหิน
223
7,400
8,400
กรุงเทพ
ประจวบคีรีขันธ์
318
9,600
11,400
กรุงเทพ
ชุมพร
485
9,600
11,400
กรุงเทพ
สุราษฎร์ธานี
651
12,000
15,000
กรุงเทพ
นครศรีธรรมราช
832
12,000
15,000
กรุงเทพ
ตรัง
845
12,000
15,000
กรุงเทพ
พัทลุง
862
12,000
15,000
กรุงเทพ
หาดใหญ่
945
12,000
15,000
กรุงเทพ
ปัตตานี
1025
12,000
15,000
กรุงเทพ
ยะลา
1055
12,000
15,000
กรุงเทพ
สุไหงโกลก
1159
12,000
15,000
กรุงเทพ
กาญจนบุรี
117
7,400
8,400
กรุงเทพ
น้ำตก
194
7,400
8,400
กรุงเทพ
เขื่อนป่าสักฯ
177
7,400
8,400

อัตราค่าเช่ารถ บปช.ป. หน่วย = บาท/คัน

 
ระยะทาง (กม.) เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1-300 7,350 8,340
301-600 9,570 11,370
601 12,000 15,000
 

หมายเหตุ เดินทางไป-กลับ ถ้าต้องรอค้างคืน คิดเพิ่มอีกคืนละ 3,000.- บาท ฐานในการคิดค่าเช่าคิดตามระยะทาง การปัดเศษ เมื่อคำนวณได้มีเศษไม่ถึงร้อยให้ปัดเป็นร้อย เช่น คำนวณได้ 7,350.- บาท ปัดเป็น 7,400.- บาท

 

ค่าเช่ารถประชุม

อัตราค่าเช่าเฉพาะรถด่วน และรถด่วนพิเศษ

คิดในประเภทรถนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศในอัตราต่อคันกับค่าโดยสารชั้นหนึ่งตามระยะเดินทางบวกค่าธรรมเนียมปรับอากาศ คิดตามระยะทาง 1 - 300 กม. = 120.- บาท, 301 - 500 กม. = 130.- บาท, 501 กม.ขึ้นไป = 140.- บาท ค่าธรรมเนียมรถนอน 400 บาท และค่าธรรมเนียมขบวนรถตามประเภทขบวนรถที่พ่วงอย่างน้อยให้คิดไม่ต่ำกว่าประเภทรถเร็วโดยกำหนดจำนวนที่นั่งสำหรับคิดค่าเช่าไว้ 12 ที่เช่าเที่ยวเดียว คิดเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของอัตราค่าเช่าที่คำนวณได้เช่า ไป - กลับ คิด 2 เท่าของอัตราค่าเช่าที่คำนวณได้

ตารางแสดงอัตราค่าเช่าเฉพาะรถด่วน และรถด่วนพิเศษ
เริ่มใช้ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2545
 
เส้นทาง
เริ่มต้นจาก กรุงเทพ
ระยะทาง
จำนวนเงิน
เที่ยวเดียว (บาท)
ไป-กลับ (บาท)
อยุธยา
71
12,000
16,000
ลพบุรี
133
13,100
17,400
นครสวรรค์
246
14,800
19,700
พิษณุโลก
389
16,900
22,500
อุตรดิตถ์
485
18,100
24,100
เด่นชัย
534
19,000
25,300
ลำปาง
642
20,800
27,700
เชียงใหม่
751
22,200
29,600
สระบุรี
113
12,400
16,500
ปากช่อง
180
13,400
17,800
นครราชสีมา
264
14,600
19,500
บุรีรัมย์
376
16,400
21,800
สุรินทร์
420
16,900
22,500
ศรีสะเกษ
515
18,300
24,400
อุบลราชธานี
575
19,100
25,500
ขอนแก่น
450
17,300
23,000
อุดรธานี
569
19,100
25,400
หนองคาย
624
19,800
26,400
ชะอำ
203
13,400
17,900
หัวหิน
229
14,500
19,300
ประจวบคีรีขันธ์
318
15,900
21,200
ชุมพร
485
18,100
24,100
สุราษฎร์ธานี
651
20,600
27,400
นครศรีธรรมราช
832
22,600
30,100
ตรัง
845
22,700
30,300
พัทลุง
862
23,400
31,100
หาดใหญ่
945
24,400
32,500
ปัตตานี
1,025
25,500
34,000
ยะลา
1,055
25,900
34,500
สุไหงโกลก
1,159
27,300
36,400
ธนบุรี - กญ.
117
12,100
16,100
ธนบุรี - น้ำตก
194
13,300
17,700
เขื่อนป่าสัก
(คิดอัตราโคกสลุง)
177
13,000
17,400


หมายเหตุ ถ้าเช่า ไป - กลับ และให้รถต้องรอคอยต้องชำระค่าเสียประโยชน์ที่รอคอยอีกวันละ 3,000.- บาท