บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้าน

บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้าน

 

บริการรับ-ส่งสินค้า "ถึงบ้าน"

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ด้วยความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการขนส่งสินค้าประเภทหีบห่อวัตถุถึงปลายทางที่อยู่ผู้รับสินค้า ในอัตราค่าบริการราคาเดียว (One Price)

วัตถุประสงค์

  • ผู้รับสินค้าปลายทางไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับสินค้าที่สถานีรับปลายทางด้วยตนเอง
  • เป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งต่อผู้ใช้บริการ
  • เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 

วิธีการรับ-ส่งสินค้า

1. ผู้ใช้บริการนำสินค้ามาที่หน่วยบริการรับ-ส่งสินค้าสถานีกรุงเทพ ตรวจสอบน้ำหนัก โดยสินค้าที่นำมาส่งต้องมีลักษณะ ดังนี้
มีขนาดไม่เกิน กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 1.5 x 2 x 1.5 เมตร มีน้ำหนักต่อชิ้นหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม มีการห่อหุ้มมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าแตกหักเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง

 

2. จุดรับส่งสินค้า

ผู้ส่งติดต่อส่งสินค้า (หีบห่อวัตถุ) เฉพาะที่หน่วยบริการรับ - ส่งสินค้าสถานีกรุงเทพเท่านั้นสถานีรับสินค้าปลายทางได้แก่ สถานีขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี

 

สถานีขอนแก่น พื้นที่ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดนำส่งคือ ภายในเขตอำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 40000 ตำบลในเมือง เมืองเก่า บ้านเป็ด พระลับ บ้านค้อ
สถานีอุดรธานี พื้นที่ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดนำส่งคือ ภายในเขตอำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 41000 ตำบลหมากแข้ง บ้านเลื่อม หนองบัว
สถานีหนองคาย พื้นที่ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดนำส่งคือ ภายในเขตอำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 43000 ตำบลในเมือง กวนวัน มีชัย โพธิ์ชัย วัดธาตุ เหมือหมี หนองกอมเกาะ
สถานีอุบลราชธานี พื้นที่ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดนำส่งคือ ภายในเขตอำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 34000 ตำบลในเมือง แจระแม ขามใหญ่ ขี้เหล็ก หัวเรือ ไร่น้อย ปทุม และภายในเขตอำเภอวารินชำราบ รหัสไปรณีย์ 34190 ตำบลวารินชำราบ

 
ตัวอย่างอัตราค่าใช้บริการผู้ใช้บริการจะชำระเงินค่าขนส่งสินค้าในราคาเดียว (One Price)
น้ำหนักต่อชิ้น (กิโลกรัม) สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี สถานีหนองคาย สถานีอุบลราชธานี
1 - 20 240 240 240 240
21 - 30 305 317 326 317
31 - 40 366 393 405 393
41 - 50 458 491 506 491
51 - 60 525 564 582 564


หมายเหตุ อัตราค่าบริการรับส่งสินค้าประเภทหีบห่อวัตถุตามตัวอย่างนี้เป็นอัตราขั้นสูงสุดของแต่ละช่วงน้ำหนัก ซึ่งอัตรานี้อาจเปลี่ยนไปตามประเภทสินค้าที่มีอัตราระว่างที่ไม่เท่ากัน

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-621-8701 ต่อ 5226 สายด่วน 1690 เว็บไซต์ http://www.railway.co.th หรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทรศัพท์ 02-831-3214, 02-831-3183 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.co.th