เช้าไป เย็นกลับ

ขบวนที่ 903/904 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

ขบวนที่ 903/904 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
จัดเดินในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 และ 12 สิงหาคม 2563
 

ประกาศเวลาเดินขบวนที่ 903/904 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

หยุดรับ-ส่ง สถานี  มักกะสัน, คลองตัน, หัวหมาก, คลองเปรง, ฉะเชิงเทรา หรือกลับกัน

ราคาค่าโดยสารอัตราพิเศษ รถนั่งชั้น 3 ธรรมดา คนละ 290 บาท ไป-กลับ (พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ)

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ