เช้าไป เย็นกลับ

ขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ำ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา

กำหนดเวลาเดินขบวนรถจักรไอน้ำ 903/904 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

จัดเดินในวันที่ 5 ธันวาคม 2563
 

 

ประกาศเวลาเดินขบวนที่ 903/904 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

 

สถานีหยุด รับ-ส่ง   มักกะสัน, คลองตัน, หัวหมาก หรือกลับกัน

ราคาค่าโดยสารอัตราพิเศษไป-กลับ*  รถนั่งธรรมดาชั้น 3 ท่านละ 290 บาท (พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ บนขบวนไป-กลับ)

 

*จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1690

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ