ข่าวประจำวัน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการสอบภาคข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ วันเสาร์ 19 กันยายน 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบภาคข้อเขียน ณ ห้องสอบ The Deck 1 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 รายละเอียด วัน เวลา และผังการสอบภาคข้อเขียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email