ข่าวประจำวัน

รฟท. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 121 ปี โชว์แนวทางการพัฒนารถไฟใน 3 มิติ พร้อมขับเคลื่อนอนาคตไทยสู่ความยั่งยืน

         วันนี้ (26 มี.ค. 61) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงกลางสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมเปิดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนาการรถไฟ ครบรอบ 121 ปี? นายอานนท์ฯ กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางราง โดยได้มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางรถไฟสายใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง และโครงข่ายรถไฟสนับสนุนการพัฒนา EEC ที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบก และโลจิสติกส์ของไทย ก่อประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนสำหรับการพัฒนาในอนาคตของการรถไฟฯ ในปีนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนารถไฟใน 3 มิติหลัก ซึ่งจะเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มิติแรก คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าชานเมือง เร่งพัฒนารถไฟทางคู่และสายใหม่อีก 16 เส้นทาง พัฒนารถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง และรถไฟเชื่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 4 โครงการ มิติที่ 2 คือ การพัฒนาการบริการ ได้แก่ การพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋ว D-Ticket การจัดหารถไฟดีเซลราง 186 คัน แผนการจัดหารถจักรและรถพ่วง การพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าทางรางทั่วประเทศ และมิติสุดท้าย คือ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ 4 แห่ง คือ (1) ย่านสถานีกลางบางซื่อ พื้นที่พัฒนา 1,100 ไร่ (2) ย่านสถานีมักกะสัน พื้นที่พัฒนา 497 ไร่ (3) ย่านสถานีแม่น้ำ พื้นที่พัมนา 277 ไร่ และ (4) โรงแรมหัวหิน พื้นที่พัฒนา 72 ไร่ และการพัฒนาย่านสถานีรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 13 ย่านสถานี พื้นที่การพัฒนารวม 657 ไร่ และระยะที่ 2 อีก 12 ย่านสถานี พื้นที่การพัฒนารวม 1,685 ไร่ และการพัฒนาย่านสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง จำนวน 7 ย่านสถานี พื้นที่การพัฒนารวม 97 ไร่ ทั้งนี้ เมื่อโครงการต่างๆ พัฒนาแล้วเสร็จจะทำให้มีผู้โดยสารโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 79.90 ล้านคน/ปีความเร็วเฉลี่ยรถไฟโดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (จากเดิม 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ปริมาณสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 46.86 ล้านตัน/ปี สัดส่วนปริมาณการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 10% (จากปี 2558 อยู่ที่ 1.4%) ความเร็วเฉลี่ยในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง (จากเดิม 39 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลงเป็น 11.9% (จากปี 2556 อยู่ที่ 14.2%) และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลงเป็น 6.7% (จากปี 2558 อยู่ที่ 7.4%)

         ด้วยเหตุนี้ ระบบรางจึงเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ประหยัดและปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการเดินทางและขนส่ง ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟพาดผ่านมาก่อน พร้อมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน นายอานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงกลางสถานีกรุงเทพ ซึ่งภายในงานมีนิทรรการความเป็นมาของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สืบเนื่องถึงปัจจุบัน และอนาคต และกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรม “คนอวดของ” โดยบรรดาแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทย

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email