ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินรถตามปกติหลังจาก เหตุระเบิดทางรถไฟที่จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (30 ธ.ค. 61) เวลา 09.20 น. การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับรายงานแจ้งเหตุระเบิดทางรถไฟ 2 จุด คือ ระหว่างสถานีรือเสาะ – ลาโล๊ะ และ สถานีโต๊ะเด็ง – บูกิต จังหวัดนราธิวาส ทำให้ทางรถไฟได้รับความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ในเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการกระทำของคนร้ายที่แน่ชัด โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุแล้ว พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายสถานีตรวจสอบความผิดปกติบริเวณสถานีและพื้นที่ใกล้เคียง จากเหตุการณ์ดังกล่าวการรถไฟฯ ได้วางมาตรการและเตรียมความพร้อมตั้งหน่วยเฉพาะกิจและคณะทำงานต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีการโดยสารหนาแน่นไว้แล้ว เพื่อรองรับสถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่เกิดเหตุ สามารถเข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุงทางที่เสียหายเรียบร้อย และเปิดใช้ทางได้ตามปกติ เมื่อเวลา 10.54 น. ทั้งนี้ จากเหตุกาณณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีความจำเป็นต้อง งดเดินขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย 
       1. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453 ยะลา - สุไหงโกลก
       2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโกลก – ยะลา 
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คุมเข้มมาตรการความปลอดภัย โดยได้มอบหมายให้พนักงานประจำสถานี และบนขบวนรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งประสานขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาความปลอดภัยมากขึ้นทั้งบนขบวนรถ และสถานีรวมไปถึงบริเวณโดยรอบบริเวณสถานี เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตราย และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
       1. มีการตรวจสอบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสถานีและบนขบวนรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้การได้ 
       2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราบริเวณโดยรอบสถานี ตลอด 24 ชั่วโมง 
       3. ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน 27 สถานี มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพรางและเส้นทางการเดินรถ เป็นประจำทุกวันการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภาระ เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) และเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบมือถือพกพา (Handheld Metal Detector) สำหรับใช้งานที่สถานี
       4. เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟและพนักงานประจำสถานีและบนขบวนรถ
       5. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารการรถไฟฯ ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของการรถไฟฯ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือบนขบวนรถทันที

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email