ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟฯ รายงานภาพรวมเดินทางวันที่ 2 ของการเสริมขบวนรถช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังคึกคัก


การรถไฟฯ รายงานตัวเลขจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางในวันที่สองของการเสริมขบวนรถช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ยังคงคึกคัก   มีผู้โดยสารที่ใช้บริการในวันที่ 28 ธันวาคม  2562 จำนวนทั้งสิ้น 104,093 คน ซึ่งมีจำนวนเดินทางลดลงจากเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพียงเล็กน้อย สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มีผู้โดยสารเดินทางจำนวน 33,458 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 26,687 สายเหนือ 19,083 คน สายตะวันออก 13,356 คน และสายแม่กลอง 11,509 คน 

สำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในวันนี้ (29 ธ.ค. 2562) ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสภาพการโดยสารปกติ และสำหรับช่วงเที่ยงวันเดียวกันนี้ก็ยังคงมีผู้โดยสารที่ได้สำรองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วมารอขึ้นขบวนรถไฟในช่วงบ่าย จนถึงค่ำ เพื่อจะเดินทางกลับไปให้ถึงภูมิลำเนาก่อนสิ้นปี เพื่อร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งภาพรวมการโดยสาร ด้านจำนวนขบวนรถและตู้โดยสารเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง การจำหน่ายตั๋วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมาณการผู้โดยสารภาพรวมวันนี้ ประมาณ  90,000 คน
ขบวนรถปกติ 244 ขบวน
ขบวนรถเสริม - ขบวน

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง 

Facebook

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ