ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟฯ เตรียมรับมือผู้โดยสารตกค้าง เพิ่มเที่ยวขบวนรถคืนวันพระราชพิธีฯ (26 ตุลาคม 2560) ในเส้นทางอยุธยา นครปฐม และฉะเชิงเทรา

     การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพิ่มจำนวนเที่ยวขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร รับ – ส่ง อำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางของประชาชน ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และช่วงวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่อาจตกค้าง สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มถึงวันละ 6,000 คนต่อวัน

          นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสาร ชั้น 3 จากต่างจังหวัดและขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑล (เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) ในระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 นั้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนที่จะทยอยเดินทางร่วมงานพระราชพิธีฯ เป็นจำนวนมาก การรถไฟฯ จึงได้เพิ่มจำนวนเที่ยวขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ชั้น 3 (ขบวนรถให้บริการฟรี) เพื่อรองรับผู้โดยสารผู้โดยสารที่อาจตกค้าง โดยเฉพาะในคืนวันพระราชพิธีฯ (26 ตุลาคม 2560) ดังนี้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ