ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมวันแรกของการเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง ภายหลังมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 2

การรถไฟแห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมการเดินทางวันแรกของการเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ภายหลังมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 2 มียอดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10,0000 คน พร้อมแนะผู้โดยสารวางแผนล่วงหน้าในการเดินทาง 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่นเป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หลังจากรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ในระยะที่ 2 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด สำหรับภาพรวมการเดินทางของประชาชนในวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมาขบวนรถให้บริการเพียงพอ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น จำนวน 14,051 คน แบ่งออกเป็น ผู้โดยสารเดินทางเข้ากรุงเทพ จำนวน 6,747 และผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพ จำนวน 7,308 คน เส้นทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ จำนวน 3,486 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 3,209 คน สายเหนือ 2,654 คน สายตะวันออก 2,554 คน และสายแม่กลอง 2,148 คน มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยสูงเกือบถึงสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่มีผู้โดยสารเดินทางเพียง 3,096 คน ทั้งนี้  คาดการณ์ว่าในวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) จะมีประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีขบวนรถโดยสารพิเศษที่ได้เปิดให้บริการใน 4 เส้นทาง (เที่ยวกลับ) เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นวันแรก โดยจะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน

สำหรับภาพรวมขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันมีทั้งหมด จำนวน 52 ขบวน (ไป-กลับ) ประกอบด้วย ขบวนรถโดยสารพิเศษ  เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน (วันที่ 18 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน2563) จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)  และขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 44 ขบวน  (ไป-กลับ)


อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทำการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องประกอบการซื้อตั๋ว และสำหรับผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ฉะนั้น จึงขอให้ผู้โดยสารมาถึงสถานีล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ส่วนกรณีที่มีการนำเสนอข่าว ความว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ได้มีผู้โดยสารที่เดินทางไปกับรถไฟขบวนรถธรรมดาที่ 201 กรุงเทพ - พิษณุโลก จากสถานีตาคลีไปลงที่พิษณุโลก ขณะนั่งรถไฟมามีอาการไข้สูง ไม่รู้สึกตัว เมื่อถึงสถานีบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ได้แจ้งมูลนิธิกู้ภัย และตำรวจมารับตัว เพื่อนำส่งโรงพยาบาลบางมูลนาก ปรากฏว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทำให้ผู้โดยสารบนขบวนรถเกิดความวิตกกังวลว่าจะผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคโควิด-19 นั้น ขอเรียนว่า จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในร่างกายของผู้เสียชีวิต ไม่ปรากฏว่าพบเชื้อไวรัสดังกล่าวแต่อย่างใด.

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email