ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย งานรณรงค์ วันส้วมโลก ประจำปี 2563

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นตัวแทนการรถไฟฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ ในงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน The New Normal Public for All” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ