ข่าวประจำวัน

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย

ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา
*ความเป็นมา
*เชื่อมภูมิภาคสู่อาเซียน
*รูปแบบขบวนรถ
*รูปแบบโครงสร้างทางวิ่ง
*แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ - หนองคาย
*รูปแบบสถานี
*การดำเนินงานและความก้าวหน้า
*ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

 

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ