ข่าวประจำวัน

รฟท. จัดงานกิจกรรม KM Day ประจำปี 2561

การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรม KM Day ประจำปี 2561 ณ สโมสรรถไฟ ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 เป็นการนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ของฝ่าย/สำนักงานต่างๆ เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ภายใต้หัวข้อ "Zero Accident"

         โดยในปีนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย ฝ่ายการช่างกล ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ฝ่ายการช่างโยธา ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานจัดการพัสดุซ่อมบำรุง พร้อมกับมีการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คุณประภัสร์ จงสงวน และ ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน และรวมถึงการรับฟังแรงบันดาลใจของพิธีกรชื่อดังจากรายการ “หนังพาไป”

ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูง อาทิ คณะกรรมการรถไฟฯ (บอร์ด) นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์ , นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ รองผู้ว่าการ คุณทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รธด. คุณสิริมา หิรัญเจริญเวช รวศ. ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รวบ. และผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ พร้อมด้วยพนักงานส่วนกลางและภูมิภาคให้ความสนใจ รวมถึงนักเรียนวิศวกรรมรถไฟฯ เข้าเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่