ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ด้านบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมือง ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับกรมโยธาธิการและผังเมือง จะเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการของทั้ง 2 หน่วยงาน ทำให้เกิดประโยชน์และสามารถนำข้อมูลของแผนที่มาสนับสนุนภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการบันทึกความเข้าใจดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยจะสนับสนุนและบริการข้อมูลเขตที่ดินของการรถไฟฯ ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเขตที่ดินของการรถไฟฯ และข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาระบบรางในอนาคตที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฯ ขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะสนับสนุนข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด  และข้อมูลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

นายนิรุฒกล่าวด้วยว่า การรถไฟฯ คาดหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการประเมินมูลค่าที่ดิน ทรัพย์สินในที่ดิน Non-core Business ให้แก่การรถไฟฯ เพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่ระบบดิจิทัล พร้อมกับช่วยเพิ่มความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้กับทั้ง 2 องค์กร  นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการจ้างประเมินมูลค่าที่ดิน ทรัพย์สิน จัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดิน Non-Core Business และสัญญาเช่าของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ซึ่งมีการว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯอีกด้วยขณะเดียวกันจะช่วยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถวางแผนการกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดสีผังเมือง ให้สอดคล้องกับ โครงการพัฒนาระบบรางของการรถไฟฯ ในอนาคต

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ