ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานวันบุรฉัตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ ตึกบัญชาการรถไฟฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน วันบุรฉัตร  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระบิดาแห่งกิจการรถไฟไทยยุคใหม่ โดยมีหม่อมราชวงศ์ ปิยฉัตร ฉัตรชัย นัดดาใน พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพ พร้อมด้วย นัดดาและปนัดดา และนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ จากนั้นยังได้ร่วมทำพิธีทางศาสนา สวดพุทธมนต์บริเวณปะรำพิธี ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังมีการจัดนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีที่ทรงวางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญรุดหน้าในหลายด้าน พร้อมทั้งมีพิธีรับมอบเงินจากคณะราชสกุลฉัตรชัย หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสมทบทุน “บุรฉัตรมูลนิธิ” สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ของมูลนิธิต่อไป

ในโอกาสนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร โดยในปี 2562 มีผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการจำนวน 398 คน โดยมีรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต ยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้เพียรปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังเสมอมาจนถึงวันครบรอบเกษียณอายุราชการ โดยมีนางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงานพร้อมกล่าวคำอำลาเกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงาน วันบุรฉัตร ในวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระราชโอรสแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2460- 2469 และทรงได้วางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญรุดหน้าในหลายด้าน อาทิ การจัดให้มีพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟ ปี พ.ศ.2465 ให้เป็นมาตรฐานสากล การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากิจการรถไฟ ด้วยการปรับปรุงสัญญาณประแจกลและโทรคมนาคมของกรมรถไฟหลวงใหม่หมด  โดยเริ่มใช้โทรศัพท์ทางไกล  โทรศัพท์อัตโนมัติ และเครื่องตราทางสะดวกแทนการขอทางด้วยเครื่องโทรเลข ตลอดจนได้นำรถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน้ำ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการรถไฟและเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ