ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ ร่วมพิธีบวงสรวง และเทคอนกรีต โครงการสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนเลียบทางรถไฟ

วันนี้ ( 21 ธันวาคม 2561 ) เวลา 15.39 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีพิธีบวงสรวง และเทคอนกรีต โครงการสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนเลียบทางรถไฟ (บริเวณใกล้จุดตัดซอยชัยพฤกษ์) โดยมีนายกำพล บุญชม รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง เป็นผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีกระทรวงคมนาคม โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อขยายโครงข่ายการขนส่งทางบกและทางรางจากในเมืองไปยังทางด้านตะวันตก
ของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชันโดยได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ในพื้นที่โครงการตลอดแนวสายทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทิศทาง การเดินรถบริเวณดังกล่าว ให้เป็นการเดินรถทางเดียว (One-way) และยกเลิกทางข้ามทางรถไฟระดับดิน ซึ่งภายหลังจากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ปัจจุบันพบว่า ยังคงมีทางข้ามทางรถไฟระดับดินที่ยังคงเปิดใช้งานเป็นบางตำแหน่ง และเกิดปัญหาจราจรในบริเวณดังกล่าว 
กระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ทาง และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยการก่อสร้างสะพานกลับรถจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ สะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ตะวันตก และ ตะวันออก) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในต้นปี 2562 สะพานกลับรถบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์ (กม.4+100) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างหน่วยงานเรื่องการใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง และสะพานกลับรถจักรยานยนต์บริเวณใกล้ชุมชนชัยพฤกษ์ (กม.5+200) ที่จะทำพิธีบวงสรวง และเทคอนกรีตในวันนี้ 
โครงการสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนเลียบทางรถไฟ เป็นสะพานกลับรถที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางที่ต้องการเดินทางข้ามถนนเลียบทางรถไฟจากฝั่งใต้ (เชื่อมต่อถนนบรมราชชนนี) ไปยังถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ (เชื่อมต่อชุมชนชัยพฤกษ์และชุมชนร่มรื่น) มุ่งหน้าไปยังบางกรวย 
ซึ่งจากเดิมผู้ใช้ทางสามารถเดินทางข้ามฝั่งด้วยทางข้ามทางรถไฟระดับดิน แต่ภายหลังทางข้ามดังกล่าวถูกยกเลิกไป ทำให้ปัจจุบันต้องไปใช้สะพานกลับรถบริเวณซอย ทุ่งมังกร (กม.2+400) เพื่อเดินทางข้ามฝั่งซึ่งมีระยะ (ไป-กลับ) ประมาณ 6-8 กิโลเมตร สะพานกลับรถจักรยานยนต์ตำแหน่งนี้ เป็นสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช่องจราจร โดยการดำเนินงานประกอบด้วย ก่อสร้างทางวิ่งของสะพานกลับรถจักรยานยนต์พร้อมราวกันตก และไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเลียบทางรถไฟทั้งสองฝั่ง โดยผู้ใช้ทางบนถนนบรมราชชนนีสามารถเดินทางเข้าสู่สะพานกลับรถตำแหน่งนี้ด้วยเส้นทางถนนชัยพฤกษ์และทางเชื่อมใต้ด่านบรมราชชนนี เข้าสู่ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้ (ทิศทางมุ่งหน้ากาญจนาภิเษก) เพื่อขึ้นสะพานกลับรถและลงสู่ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ (ทิศทางมุ่งหน้าบางกรวย) ได้ โดยการดำเนินโครงการใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือน โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 2562 และสำหรับผู้ใช้ทางที่ใช้รถยนต์ จะสามารถกลับรถโดยใช้สะพานกลับรถยนต์ที่บริเวณใกล้จุดตัดถนนราชพฤกษ์ (กม.4+100) ซึ่งเป็นสะพานกลับรถโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรูปเกือกม้า ขนาด 1 ช่องจราจร อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางที่เดินทางจากถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้ (มุ่งหน้ากาญจนาภิเษก) เชื่อมต่อถนนชัยพฤกษ์และทางเชื่อมใต้ด่านบรมราชชนนี และผู้ใช้ทางบนถนนราชพฤกษ์ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ 
(มุ่งหน้าไปยังบางกรวย) โดยเมื่อก่อสร้างสะพานกลับรถยนต์ และสะพานกลับรถจักรยานยนต์ทั้งสองตำแหน่งแล้วเสร็จ จะทำให้ผู้ใช้ทางสามารถร่นระยะทางในการเดินทางข้ามฝั่ง (ไป-กลับ) เหลือเพียง 2 กิโลเมตร สำหรับรถจักรยานยนต์ และ 2-4 กิโลเมตร สำหรับรถยนต์ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ