ด้านทรัพย์สิน

การรถไฟฯ ชี้แจงกรณี พื้นที่บริเวณมักกะสัน ยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประเทศ และองค์กร

                ตามที่ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Pramote Nakornthab โพสต์ข้อความเกี่ยวกับที่ดินรถไฟมักกะสัน ความว่า “ 5 ปี แห่งความทุกข์ระทมของประชาชน 5 ปีแห่งความหายนะของชาติบ้านเมือง ที่ดินรถไฟมักกะสันปอดของกรุงเทพฯ ที่ ร.5 ท่านประทานไว้เป็นสาธารณะประโยชน์กับคนไทย ก็ใส่พานประเคนให้เจ้าสัวซี.พี.” นั้นตามเรื่องดังกล่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงว่า พื้นที่บริเวณโรงงานมักกะสันของการรถไฟฯ ที่กล่าวถึง เคยใช้เป็นที่จอดพักขบวนรถรอการซ่อมของโรงงานมักกะสัน แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด โดยบรรจุแผนดังกล่าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเปลี่ยนที่รกร้างให้เป็นสวนสาธารณะ และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานกล่าวคือประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นปอดของกทม.ได้อย่างแท้จริง และการรถไฟฯ สามารถมีรายได้เพื่อสนับสนุนกิจการรถไฟ โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ดำเนินการในลักษณะที่ให้เอกชนเช่าพื้นที่ โดยมีการคิดค่าเช่าตามระเบียบของการรถไฟฯ และตามผลการศึกษาเมื่อปี 2561 ของบริษัทที่ปรึกษาที่มีวิชาชีพประเมินราคาที่ดิน ตามกฎหมายเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้การรถไฟฯ มีแผนที่จะดำเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวอยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่มีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินก็ตาม โดยการรถไฟฯ จะได้ค่าเช่า/ผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเช่า ในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ได้ศึกษาไว้ รวมทั้ง เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของรัฐอีกด้วย

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email