ข่าวประจำวัน

ผู้ว่าการรถไฟฯ ร่วมกิจกรรมรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564 และร่วมติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานดำ เพื่อสร้างแลนด์มาร์คส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564 บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และช่วยสืบสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชนของชาวลำปาง โดยมีกิจการรถไฟฯ เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 

ทั้งนี้ ภายในงานได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของกิจการรถไฟที่ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือมาสิ้นสุดที่จังหวัดลำปาง เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งสร้างความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ให้แก่ประชาชนชาวนครลำปางมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับมีการจัดนิทรรศการที่มีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ที่มีมายาวนานกว่า 105 ปี ตลอดจนแสดงการละเล่น ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นเมืองของชาวลำปาง

นอกจากนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ยังได้เดินทางร่วมตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสะพานดำ สะพานเส้นทางรถไฟข้ามแม่น้ำวังสายประวัติศาสตร์ ซึ่งการรถไฟฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดลำปาง ทำการซ่อมแซมบูรณะสิ่งปลูกสร้างและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่สะพานดำ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ประจำจังหวัด รวมถึงเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้ใช้แหล่งศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จากนั้นนายนิรุฒ ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของนายสุชาติ แซ่ลินวงค์ พนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดอุทยานแห่งชาติขุนตาล ที่หมู่บ้านปางปงปางทราย อำเภอห้างฉัตร เพื่อให้กำลังใจ และมอบทุนช่วยเหลือแก่ครอบครัวแซ่ลินวงค์อีกด้วย 
การรถไฟฯ มีนโยบายสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สายทางและสถานีรถไฟทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่สายทางรถไฟ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่