ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางรถไฟสายใต้ โดยสถานการณ์ น้ำท่วมในวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) เริ่มคลี่คลาย สามารถให้บริการเดินรถที่ออกจากกรุงเทพฯ ได้ตามปกติ

         นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีปริมาณน้ำสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ส่งผลให้ขบวนรถเส้นทางกรุงเทพ – ตรัง กรุงเทพ – กันตัง และกรุงเทพ - นครศรีธรรมราช ในวันนี้ (1 ธันวาคม 2560) เดินรถได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง และการรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์ไปยังสถานีปลายทาง จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย

         1. ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง ออกกรุงเทพ เวลา 17.05 น.

         2. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 19.30 น.

         3. ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 17.35 น.

         4. ขบวนรถเร็วที่ 167 กรุงเทพ – กันตัง ออกกรุงเทพ เวลา 18.30 น.

         ส่วนขบวนรถที่เดินทางจากตรัง กันตัง และนครศรีธรรมราช กลับเข้ากรุงเทพเย็นวันนี้ การรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์จากสถานีต้นทางมายังสถานีชุมทางทุ่งสง จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย

         1. ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 19.01 น.

         2. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 16.20 น.

         3. ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 14.24 น.

         4. ขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 15.17 น.

         สถานการณ์ขณะนี้ไม่มีฝนตก ระดับน้ำยังคงท่วมสูง สำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไปกับขบวนรถ ในวันดังกล่าว หากไม่ประสงค์ที่จะเดินทางสามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ