ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด

วันนี้ (21 ตุลาคม 2560) การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีและบนขบวนรถ ให้ได้รับความสะดวก เพียงพอ และปลอดภัย ในทุกภาคส่วน ดังนี้
1. แต่งตั้งทีมผู้บริหารและเจ้าหนาที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นคณะ กอร.รฟท. กองอำนวยการร่วมของการรถไฟฯ ประจำที่สถานีกรุงเทพ คอยรับคำสั่งและปฏิบัติตามแผน จาก CEO การรถไฟฯ กอร.พระราชพิธีฯ กระทรวงกลาโหม
2. จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัย การรถไฟฯ ประจำที่อาคารควบคุมและการเดินรถและโทรคมนาคม 
3. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมประจำศูนย์ ศอร.คค. ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม
4. ส่งเจ้าหน้าที่ประจำ CALL CENTER กระทรวงคมนาคม 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง
5. จัดเจ้าหน้าที่ CALL CENTER 1690 จำนวน 60 คู่สาย ตอบข้อมูลการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีฯ
6. สั่งการสารวัตรเดินรถ กรุงเทพ ธนบุรี ย่านสถานีกรุงเทพ หอสัญญาณกรุงเทพ สถานีบางซื่อ สถานีอยุธยา สถานีวงเวียนใหญ่ ประจำจุด พร้อมรายงานสถานการณ์ประจำวัน 
7. มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยในการเดินขบวนรถ
8. การตรวจสอบความพร้อมของฝ่ายการช่างกล ในเรื่องของรถจักร การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปปกติ มีผู้โดยสารเดินทางโดยรถไฟ และบริเวณสถานีไม่หนาแน่น มีปริมาณผู้โดยสารเข้าออกในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. ที่สถานีกรุงเทพ 7,604 คน สถานีธนบุรี 821 คน และสถานีวงเวียนใหญ่ 1,250 คน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ