กิจกรรม รฟท.

รมว.คมนาคมทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

         วันนี้ (20 ธ.ค.60) เวลา 15.00 น. ณ มอหลักหินรัชกาลที่ 5 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการก่อสร้างรถไฟสายกรุงเทพ-นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2441 โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ นายธานินทร์ อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมบวงสรวง

         โดยในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 ประเทศไทยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ณ สถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ ด้วยการเริ่มการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) อย่างเป็นทางการ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email