ข่าวประจำวัน

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฝากความห่วงใย ถึงคนรถไฟทุกคน การ์ดอย่าตก ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฝากความห่วงใยถึงคนรถไฟทุกคนว่า แม้ปัจจุบันรัฐบาลจะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนไปหลากหลายอาชีพแล้ว แต่ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดการติดต่อแพร่เชื้อโควิดได้อยู่  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยให้แก่ตนเองและส่วนรวม จึงขอให้พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯทุกฝ่ายทุกสำนักงาน ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานตามสถานีและบนขบวนรถ การ์ดอย่าตก  และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 อย่างเคร่งครัด  
ทั้งการกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร ก่อนเข้าในพื้นที่ของการรถไฟฯ การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจนทั้งบริเวณส่วนกลาง ภายในสถานี และขบวนรถ ขณะเดียวกันยังให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณตึกบัญชาการ ตึกพัสดุ ห้องประชุม สโมสรรถไฟ และพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากใครรู้สึกมีอาการป่วย หรือสัมผัสกับผู้มีประวัติติดเชื้อ หรือ ผู้มีโอกาสเข้าข่ายสุ่มเสี่ยง ตลอดจนเคยเดินทางไปสถานที่สุ่มเสี่ยง ขอให้รีบไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้แจ้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทยรับทราบ 

ด้วยความห่วงใย และปารถนาดี จากผู้ว่าการรถไฟฯ

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่