กิจกรรม รฟท.

การรถไฟฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพะราชทานการรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานการรถไฟฯ นำไปถวาย ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ถนนพระราม 6 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. โดยมีนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2560 ถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา และพระถวายจตุปัจจัย เพื่อบำรุงและบูรณะพระอาราม ถวายพระประธาน ถวายพระองค์ครอง ถวายพระคู่สวด ถวายพระอันดับ ถวายสามเณร และบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนวัดบรมนิวาส เป็นเงิน จำนวน 1,554,837 บาท นอกจากนี้ยังมีประชาชนร่วมถวายจตุปัจจัย เพื่อบำรุงและบูรณะพระอาราม อีกจำนวน 66,833 บาท รวมทั้งสิ้น 1,621,670 บาท ในโอกาสนี้การรถไฟฯ จึงขออนุโมทนาบุญสำหรับผู้ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพะราชทานการรถไฟฯ โดยทั่วกัน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ