ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟฯ พร้อมรับมือผู้โดยสารเดินทางกลับกรุงเทพ เพิ่มขบวนรถเสริม 4 ขบวน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมในการรับมือผู้โดยสารในเที่ยวกลับเข้ากรุงเทพในวันนี้ การรถไฟฯ ได้เพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ในวันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 3 ขบวน และวันที่ 2 มกราคม 2563 จำนวน 1 ขบวน รวม 4 ขบวน 

สำหรับวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ เป็นจำนวนมาก เพื่อเริ่มต้นการทำงานในวันพรุ่งนี้ การถไฟฯ จึงได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในวันนี้ จำนวน 3 ขบวน ในเส้นทาง ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ อุบลราชธานี – กรุงเทพ อุดรธานี – กรุงเทพ และเชียงใหม่ – กรุงเทพ ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 5,000 คน รวมกับขบวนรถที่มีเดินประจำ 244 ขบวนต่อวัน จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ 120,000 คน ทั้งนี้ บรรยากาศการเดินทางของผู้โดยสารในส่วนภูมิภาค ผู้ที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพเริ่มหนาแน่น แต่สามารถรองรับผู้โดยสารได้โดยไม่มีตกค้าง ส่วนที่สถานีกรุงเทพ 
(หัวลำโพง) บรรยากาศทั่วไปยังไม่คึกคัก คาดว่าจะหนาแน่นในช่วงเย็นที่มีขบวนรถเข้าเข้าทยอยเดินทางมาถึงสถานีกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเดินทางต่อด้วยระบบสาธารณะนั้น คาดว่าจะสามารถระบายผู้โดยสารออกจากสถานีได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟสามารถลงสถานีระหว่างทาง ตั้งแต่สถานีบางซื่อ สามเสน และกรุงเทพ (หัวลำโพง) ซึ่งสถานีบางซื่อ และกรุงเทพ (หัวลำโพง) สามารถเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพได้

สำหรับจำนวนตัวเลขผู้โดยสารที่เดินทางในวันที่ 29 -31 มกราคม 2562 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวนทั้งสิ้น 97,753 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 65,131 คน ผู้โดยสารขาเข้า 32,622 คน วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 94,812 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 59,965 คน ผู้โดยสารขาเข้า 34,847 คน ส่วนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 95,844 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 43,129 คน  และผู้โดยสารขาเข้า 52,715 คน

การรถไฟฯ ยังคงให้ความสำคัญในด้านปฏิบัติการของทุกหน่วย ทั้งพนักงานในการบริการ ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยบนขบวนรถและในสถานี  เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ประจำตามสถานีที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้ผู้โดยสารบนขบวนรถ ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น อบต. อปพร. เพิ่มเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำตามจุดตัดถนนเสมอระดับทางรถไฟ โดยเฉพาะทางผ่านที่เห็นว่ามีความเสี่ยง หรือมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสภาพทางให้มีความปกติมั่นคงปลอดภัยต่อการเดินรถ   เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ