กิจกรรม รฟท.

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

        วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ที่สถานีสีคิ้ว สถานีนครราชสีมา และสถานีชุมทางถนนจิระ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปกรณีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับผ่านตัวเมืองนครราชสีมาและสีคิ้ว ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ออกแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยหารือร่วมกับกรมทางหลวง การศึกษาผลกระทบโครงการก่อสร้างรถไฟไทย - จีน และวงเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้างประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบและสอดคล้องกัน ซึ่งหากมีการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟจะต้องดำเนินการศึกษาและจัดทำ EIA ใหม่ โดยยกเลิกการประกวดราคาและขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และขออนุมัติวงเงินเพิ่มต่อบอร์ดการรถไฟฯ กระทรวงคมนาคม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการเพิ่มขึ้น 19 เดือน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email