ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การคลังสินค้า ในฐานะคู่ความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การคลังสินค้า ในฐานะคู่ความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น. โดยมี นายวิทวัส สวัสด์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยง ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายวรพจน์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะ รองประธานโครงการพี่เลี้ยง รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการคลังสินค้า ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยง อคส. องค์การคลังสินค้า เป็นประธานการประชุม

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ