ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย มอบรางวัลโครงการประกวดตั้งชื่อและรูปแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดตั้งชื่อและรูปแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ พร้อมเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการจัดตั้งบริษัทลูกให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย คาดเริ่มเปิดดำเนินการได้ในปลายปี 2563 ช่วยสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลลูน 1 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดตั้งชื่อและรูปแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีนายประยูร สุขดำเนิน รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ผู้เข้าร่วมประกวด และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จัดโครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัทการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ได้เห็นชอบแผนการจัดตั้งบริษัทลูก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูกิจการรถไฟฯ 

“การจัดประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์บริษัทการบริหารทรัพย์สินฯ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ภายใต้โจทย์แนวคิดที่ต้องสื่อถึงกิจกรรมหลักขององค์กร คือการบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟฯให้สามารถสร้างรายได้ตามมาตรฐานมืออาชีพสากล สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบรางของการรถไฟฯ มีเอกลักษณ์ ดึงดูดใจผู้พบเห็น จดจำง่าย ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีความโปร่งใส มีกระบวนการควบคุมกำกับและตรวจสอบได้ และที่สำคัญต้องมีชื่อและรูปลักษณ์ที่ใช้ได้กับทุกลักษณะขององค์กรเช่น หัวจดหมาย เสื้อ เว็บไซต์ และอื่น ๆ เป็นต้น”

สำหรับผลโครงการประกวดตั้งชื่อและรูปแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ ได้มีการมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ ไทยเรลพร็อพเพอร์ตี้ (ทรพท) THAI RAIL PROPERTY (TRPT) เจ้าของผลงาน นายภัทรพล เรืองเสน และ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ ทรัพย์ราง แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ท.ร.อ.ม)  SUBRANG ASSET MANAGEMENT (SRAM) เจ้าของผลงาน นายจตุพร  พุ่มไม้ และ บริหารสินทรัพย์ลอนช์เอาท์ จำกัด (บสล.) Launch Out Asset Management (LOAM) เจ้าของผลงาน นางสาวกรณ์กนก แซ่เกา ส่วนรางวัลชนะเลิศไม่มีผู้ได้รับรางวัล

นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมประกาศนียบัตร 7 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ 1. นายธัชทอง  อ่ำสมคิด 2. นายถวัลย์  ดิษฐสุธรรม 3. นายปัฐพงษ์ บุญแก้ว 4. นายอภิสิทธิ์ วงค์จันทา 5. นายเดชา  แซ่ชั่น 6. นายวีระศักดิ์ ถ้ำอมร และ7. นายฐิติวัฒน์  ทิพย์ปิ่นวงศ์  โดยขั้นตอนหลังจากนี้การรถไฟฯ จะนำชื่อและตราสัญลักษณ์จากการประกวด เสนอให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณาตัดสินเลือกใช้อย่างเหมาะสมต่อไป

นายฐากูรกล่าวต่อว่า ปัจจุบันการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และหลังจากนี้จะต้องมีการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดตั้ง เพื่อดำเนินขั้นตอนสรรหาบุคลากร และการถ่ายโอนงานภารกิจ โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ แล้วเสร็จ และจะเปิดดำเนินการได้ในปลายปี 2563  ช่วยสร้างรายได้ให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email