ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 17 ปี

วันนี้ ( 3 ต.ค. 2562) นางลัดดา ละออกุล ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมอวยพรแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 17 ปี โดยมีนายประภาศ ดงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email